Succubus Yondara Haha Ga Kita

Thể loại:

Takashi là một cậu học sinh vẫn dùng con cu 18 năm của mình chỉ để đái. Mặc dù anh rất muốn thoát khỏi kiếp trai tân, nhưng lại không có khiếu tán gái. Cho đến một ngày, anh tìm được trên mạng cách triệu hồi sắc yêu. Nhưng để thực hiện thành công thì người triệu hồi không được quay tay trong 72 ngày liên tiếp. Sau đó dù thành công trong việc triệu hồi một con sắc yêu, nhưng điều khiến anh ta ngạc nhiên là người đó rất giống người mẹ kế của mình.


Tags: , , , , , ,